Difteri Kuşpalazı ve korunma Yolları

Difteri, ateş, halsizlik ve solunum güçlüğü ile seyreden kapsüllü bir bakterinin neden olduğu, en çok çocuklarda görülen bir enfeksiyon hastalığıdır.

Bulaşma yolları

Öksürme, aksırma ile havaya yayılan bakteri ağız, boğaz ve buruna yerleşerek enfeksiyona neden olur. Duyarlı bir kişide mikrop en sık olarak boğaza yerleşir, burada ürer ve toksin salgılar. Hastalanan her 10 kişiden 1’i her türlü tedaviye karşın solunum yollarının tıkanması , kalp yetmezliği ve felçler sebebiyle yaşamını kaybeder.

Hastalığın görülme özellikleri

Difteri, bilhassa ılımlı iklimlerde dünyanın her tarafında görülen bir hastalıktır. Güz ve kış aylarında görülme olasılığı artar. Hastalığın yaş ile ilgisi vardır. Yenidoğanların büyük bir çoğunluğu hastalığa bağışıktır. Hastalık ilk 6 ayda nadirdir. En fazla 2-5 yaşlarında görülür. 10 yaşına doğru bağışıklık oranı tekrardan artar. Büyük yaşlarda görülen ender vakalar ise hafifçe seyir gösterir. Aşının düzenli olarak uygulanmış olduğu ülkelerde difteri nerede ise ortadan kalkmış ve sıklığı ileri yaşlara kaymıştır.

difteri
difteri kuşpalazı korunmak

 kuş palazının belirtileri

Difterinin kuluçka periyodu 1-7 gündür. Hastalık oluştuğu yere nazaran klinik tiplerine ayrılır.
Difteri anjini (boğazda bademcik iltihabı belirtileri çevresindeki difteri): Hastalık en sık bu bölgede görülür. Hasar boğazda noktalar şeklinde adım atar ve 12-24 saat içinde beyaz veya grimtrak, yüzeyi düz, kaldırmakla kanayan bir zar haline dönüşür. Bu zar bademcik üstünde kalabilir yada her iki bademciğe, küçük dile, yumuşak damağa, yutak duvarına, buruna yayılabilir. Boynun her iki yanında bezeler difteri anjinine birlikte rol alan belirtilerdir. Klinik tablonun ağırlığı ve sistemik belirtiler toksemi derecesine bağlıdır.

Nadir difteri lokalizasyonları

Deri difterisi : Sınırları belirli ve kaidesinde membran bulunan bir ülser olarak belirir.

Göz difterisi : Konjunktiva difterisi şeklindedir. Göz kapaklarını ilgilendiren bir kızarıklık vardır, sonrasında buna ödem (şişlik) ve psödomembran eklenmiş olur.

Kulak difterisi : Dış kulak yolunda sürekli irinli bir akıntı vardır.

Vajinal difteri : Ülseratif lezyonların ve yaraların birleşmesi şeklinde kendisini gösterir.

Hastalığın neden olduğu kötü sonuçlar

Difterinin neden olduğu kötü sonuçların sıklığı ve derecesi mikrobun zehirleme derecesi ve tedaviye başlama zamanına göre değişiklik gösterir. Ön planda kalp-damar ve sinir sistemini ilgilendirir.
Toksik miyokardit : Ağır difteride derhal her vakada rastlanılan bir komplikasyondur. Kalp kasının iltihabıdır. Emareleri ilk 1-2 hafta içinde, kimi zaman de ilk günlerde ortaya çıkar. Miyokardit sık olarak kalpte iletim bozukluklarına neden olur. Dinlenme ile birinci kalp sesinin hafiflemesi ve hızlı atımı, miyokardit işaretidir.

Ağır vakalarda miyokardit çoğunlukla ilerleyicidir. Difterili hastalarda ilk 3 hafta içinde en başta gelen ölüm sebebi kalp yetersizliğidir. Kalp komplikasyonları ilk 2 haftada çıkarsa erken, 3. haftadan 50. güne kadar görülürse geç olarak nitelendirilir.

Felçler : Ağır difteri zehirinin sinir dokusuna yapmış olduğu zarar ile felçler görülebilir. Difteri felçlerinin karakteri simetrik ve ağrısız olmaları ve kalıcı hasar bırakmamalarıdır.

Yumuşak damak felci, difteride en sık rastlanılan ve en erken gelişen felç tipidir. Anjinden 1-3 hafta sonrasında ortaya çıkar. Yutma güçlüğü, sulu gıdaların burundan gelmesi, burundan konuşma (hımhım konuşma) ile kendini gösterir. 1-2 haftada tamamen geriler.

3-6.haftalarda gözde göz merceğinin kendini ayarlamasını yapan kasların felci ile yakını görmede güçlük (okuyamama, iğneye iplik geçirememe).

Hastalığın neden olduğu öteki kötü sonuçlar
Difterili süt çocuklarında sekonder bronkopnömoniler (zatürre) sıktır. Bazı vakalarda geçici nefrit (böbrek iltihabı) belirtileri ortaya çıkabilir. Ender olarak plörezi (göğüs zarının iltihabı), apseleşen lenfadenitis (lenf bezi iltihabı; çoğu zaman streptokoksik) gelişebilir.

Bağışıklık

Difteri hastalığının geçirilmesi yaşam boyu devam eden bir bağışıklık vermez. Anne kanında difteri antitoksini var ise yenidoğan çocuk difteriye karşı bağışıktır ve bu pasif bağışıklık 3-4 ay sonunda kaybolur. Difteriye karşı bağışıklık durumu Schick testi ile tayin edilir. Schick testi difteri ile temas etmiş kişilerde bağışıklık durumunun saptanmasında, ek olarak immun yetersizlik sendromlarının tanısında kullanılan bir deri testidir.

Difteri ve Korunma

En iyi korunma şekli aşıdır. Difteri aşısı her sağlıklı çocuğa rutin olarak uygulanmalıdır. Aşı uygulanmasına çocuk 2 aylıkken başlanır ve 2 aylık aralarla üç doza tamamlanır. Üçüncü aşıdan 1 yıl sonrasında bir doz daha verilir. Bunu izleyerek 3 yıl sonrasında bir rapel, hemen sonra 10 senelik aralarla hatırlatma dozları yapılır.
Difterili hastanın öteki kişilerden ayrı tutulması şarttır. Karantina birer hafta aralar ile yapılan boğaz kültürü negatif olana kadar devam ettirilir. Taşıyıcıların saptanması ve tedavisi korunmada fazlaca önemlidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.