Su Yoluyla bulaşan Salgın hastalıklara Dikkat edin

 

klorlu-su
klor

Sağlık Bakanlığı Yaptığı izahat da Yaz aylarının gelmesi dolayısıyla Su yolu ile bulaşan Salgın hastalıkların önlenmesi için Suların Klorlanmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı tarafınca, bilhassa yazları suyla bulaşan hastalıklarla savaşım için alınması gerek hissedilen önlemlerle ilgili bir genelge gösterildi. Valiliklere gönderilen genelgede, fert, cemiyet ve çevre sağlığınınkorunmasında sıhhatli su tüketiminin fazlaca mühim rol oynadığı açıklandı. Özellikle yazları suyla bulaşan hastalıklarla mücadelede tüketime verilen içme ve kullanma sularının sıhhatli olmasının mühim bir yer tuttuğuna dikkat çekildi

  • Suyun temiz bir halde tüketiminin sağlanması amacıyla dezenfekte edilmesinin koşul olduğu vurgulanan genelgede, valiliklerden şu önlemleri almaları istendi:
  • * Belediye teşkilatı bulunan yerleşim bölgelerinde tüketime verileniçme ve kullanma sularının temini, su kaynağının ve isale hattının hertürlü kirlenmelere karşı korunması ve dezenfeksiyonunun aksatılmadan yapılması çalışmalarının vazife alanına girmesi sebebiyle belediyeler uyarılmalı,
  • * Suyla bulaşan hastalıklara karşı iliniz merkezinde ilçe, belde veköylerde vazife icra eden başta çevre sağlığı teknisyenleri olmak suretiyle tümsağlık mensubu gereksinim duyulacak emek harcamaları yapmalı, gerektiğinde hizmet içi eğitimlere doğal olarak tutularak hazır bulundurulmalı, besin ve çevre denetim şubesiyle bulaşıcı hastalıklar şubesinin koordineli bir halde emek harcamaları sağlanmalı.

SU DEPOLARI KLORLANMALI

Klorun ucuz ve kalıcı bir etkiye haiz bir dezenfeksiyon maddesi olduğuna işaret edilen genelgede, klorlama cihazlarının günün 24 saatinde kesinlikle çalışır durumda bulundurulmasının önemine dikkat çekildi.

Arızalanan cihazların derhal onarım edilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklık yapılarak en kısa sürede tekrardan devreye alınması, bunların arızası kısa sürede giderilmeyecekse yenisiyle değiştirilmesi istendi.

Genelgede şunlara dikkat çekildi:

  • * Su deposu bulunan bina ve işyerlerinin depoları ayda minimum bir kez temizlenmeli ve dezenfeksiyonu yöneticilerle beraber yapılmalı,
  • * Su kesintisinin sık olduğu bölgelerde depolar 15 günde bir temizlenmeli ve süper düzeyde klorlanmalı, -Şebeke sularında bakiye klor arama işlemi, şebekenin uç kısımlarında değişik semt ve noktalarda yapılmalı,
  • * Şebeke suyu bulunmayan bölgelerde tüketilen içme ve kullanma suları kesinlikle klorlanmalı ve ferdi dezenfeksiyon için ‘damlalıklı klor solüsyonu’ yada klor tabletleri dağıtılarak kullanımına ilişkin halk bilgilendirilmeli,
  • * Yapılan kontrollerde kirli bulunan suların kirlenme odağı izole edilmeli, kirlilik giderilinceye kadar bu sular kesinlikle tüketime verilmemeli, gerektiğinde durum yerel basın-gösterim kuruluşları vasıtasıyla duyurulmalı.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.